• venus
  • venus
  • venus
  • venus
  • venus
  • venus
  • venus
  • venus
za 20 feb 2016 > zo 10 apr 2016 expo gratis

Isidoor Goddeeris / Maaike Leyn / Sven Verhaeghe

Drie kunstenaars die hun visie op de wereld en het leven weergeven in een eigen taal. Voor Isidoor Goddeeris is dit beeldhouwen in steen, voor Maaike Leyn  tekenen met houtskool en voor Sven Verhaeghe schilderen, tekenen en film, met in deze expo focus op zijn tekeningen en filmkunst.

Drie kunstenaars die  natuurelementen en de omgeving waarin we leven met gevoel voor schoonheid en ontroering weergeven, vanuit een persoonlijke interpretatie en met ingehouden emotie.

Zwart, grijs, wit zijn in deze expo de dominante tonaliteiten. Texturen, zacht en hard, glooiend en ruw, licht en donker roepen sferen op van mysterie, droom en ingetogenheid.

De intimiteit en puurheid zijn wat de drie kunstenaars bindt, hun innerlijke drang om hun  kijk op de werkelijkheid weer te geven via de taal van schrifturen, tekens, vormen.  Een geabstraheerde, verstilde werkelijkheid die meer suggereert dan afbeeldt en geladen is van innerlijke bezieling.

“Ik zie mijn tekeningen als een dans,” aldus Maaike Leyn. “Ik zet mijn tekening in actie maar dan laat ik me leiden door wat ik voel, door een mysterieuze toon.” Ook Isidoor Goddeeris en Sven Verhaeghe tonen in hun taal deze synthese van ratio en emotie. Deze drie kunstenaars tonen hoe kunst de allerindividueelste expressie is van allerindividueelste emotie en hoe deze emotie naar de kijker doorsijpelt langs onzichtbare energiestromen.

Courtesy Galerie S & H De Buck voor Maaike Leyn en Sven Verhaeghe