• 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
  • 200213_M.O.T.Denwetijd-paars-1
do 24 okt 2019 dans basis € 18 - abo/reductie € 16 - VTP: € 9
75 minuten, er is geen pauze
schouwburg
inleiding om 19u15 door Katie Verstockt // Mogelijkheid tot nagesprek met Francky Debusschere van Samana

BLUEPRINT ON MEMORY

WARDWARD / ANN VAN DEN BROEK

‘Blueprint on Memory’ is de eerste voorstelling in de reeks The Memory Loss Collection over het effect van geheugenverlies. Een voorstelling waarin video, live projectie, live muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk één worden.
De performers hebben de controle over beeld en geluid. Ze manipuleren waar ze willen. De letterlijke blauwdruk op de vloer zet het mentale en fysieke geheugen onder grote spanning. Een zoektocht naar patronen in de chaos. Gelijktijdig ontglipt de mogelijkheid om de herinnering te behouden.

De symboliek is even kraakhelder als beklemmend, maar zonder één seconde larmoyant te worden. Zeker degenen die de impact van dementie en Alzheimer van dichtbij hebben meegemaakt, zullen veel herkennen. Imposant en aangrijpend.” NRC Handelsblad

Een indringende live-mix van beweging, film, geluid en tekst over de duistere, onbekende wereld van het steeds verder haperende geheugen.” De Volkskrant

EXTRA:

  • Lezing door Elena de Ru op maandag 14 oktober om 19u30 in ARhus i.s.m. Samana en kenniscentrum ARhus. Inschrijven kan vanaf september via www.arhus.be/kalender.

Elena de Ru is onderwijskundige en zorgt al vele jaren voor haar man, die aan dementie lijdt. Over haar rijke ervaring als mantelzorger houdt zij over de hele wereld voordrachten en workshops. Ze staat stil bij dementie in de wereld, in Vlaanderen en dementie thuis en vertelt over omgaan met dementie in het alledaagse leven.  Aanvaarding, respect en humor spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast belicht zij dementievriendelijke initiatieven in binnen- en buitenland. Elena schreef samen met haar nicht Elane Lazet het boek 'Dementie, onze zorg' en spreekt als ervaringsdeskundige.

  • Praatgroep Dementie op donderdag 17 oktober om 19u30 in Arhus i.s.m. Woonzorgcentrum Ter Berken en Arhus. Inschrijven kan vanaf september via www.arhus.be/kalender.

In Vlaanderen leven naar schatting 132000 mensen met dementie en experts verwachten dat de aandoening de komende jaren meer en meer mensen zal treffen. Logischerwijs worden steeds meer mensen dan ook geconfronteerd met mensen met dementie in hun omgeving, maar niet iedereen weet even goed hoe hier mee om te gaan en vaak blijven vragen onbeantwoord. 

Tijdens deze praatgroep onder begeleiding van professionele zorgverleners is er tijd voor vragen, een kop koffie en een rustig samenzijn. Personen die al langer omgaan met dementerende familieleden komen in contact met mensen die nog maar net met de ziekte geconfronteerd worden en wisselen ervaringen en tips uit.

Choreografie: Ann Van den Broek - Performance: Nik Rajsek, Louis Combeaud, Sjoerd Bruil, Marion Bosetti, Jean-Gabriel Maury, in wisselende bezetting Carla Ramos Guerra, Camilla Branchetti, Anthony van Gog, en Meike Stevens - Video- en lichtontwerp: Bernie Van Velzen - Soundscape: Gregory Frateur - Muziek: Nicolas Rombouts en Sjoerd Bruil - Dramaturgisch advies: Marc Vanrunxt

do 24 okt 2019 - 20u abo vanaf 15/6 // losse tickets vanaf 18/6 BESTEL TICKETS!