201211_Hetty_Helsmoortel__c_KREW
wo 15 jul 2020 familie 5+ gratis / maar wel vooraf reserveren
als je per 'bubbel' naar de voorstelling komt, gelieve ook per 'bubbel' te reserveren in 1 order

De Spil

BLAUWHUIS

Familie op woensdag

RICHARKEN

“Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins. 

Hij is heengegaan.  Hij heeft zijn loodje gelegd. 

In de eeuwige jachtvelden is hij nu. 

Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen. 

Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer. 

Achter 't hoekske verdwenen. Zo dood als een pier is hij. 

Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven. 

Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen commiskes niemeer doen. 

Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas. 

Van 't leger. Van alle grote mensen. En de dieren. 

En ook van alle kinderen. En de meiskes. Hé?”   

Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen? 

‘Richarken’ is een uitbundige voorstelling die kinderen in aanraking brengt met het begrip ‘macht’. 

---

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- er zijn maximum 50 toeschouwers per voorstelling
- wij garanderen voldoende afstand tussen de toeschouwers
- je kan per ‘bubbel’ van 10 personen samenzitten
- medewerkers van De Spil wijzen je een plaats toe
- je kan je handen ontsmetten via de dispenser
- mondmaskers zijn niet verplicht, maar wel aangeraden
Verder gelden de algemene veiligheidsmaatregelen:
- respecteer de social distancing-afstand van 1,5 meter
- ben je ziek? dan blijf je thuis en hou anderen gezond

Voor deze bewerking van Shakespeares ‘Richard II’ regisseert Simon D'Huyvetter de krachtpaarden Michael Canto Minjauw, Bert Dobbelaere en Mats Vandroogenbroeck. 

de voorstelling gaat binnen door