De Spil

rondleidingen

Wil je graag je met je vereniging, school, vrienden... een kijkje achter de schermen? Dat kan.

Mail je vraag naar Margriet Huyghe: margriet.huyghe@despil.be, of bel naar 051 265 700. Dan wordt samen bekeken op welke datum dit mogelijk is.