uitverkocht

Bij uitverkochte voorstellingen noteren wij je naam en telefoonnummer op een wachtlijst.

Als een voorstelling uitverkocht is, kan je je via de website inschrijven op de wachtlijst.

Indien er reservaties worden geannuleerd, word je volgens volgorde opgebeld.