Een cultuurcentrum op wieltjes 

Met dank aan: Brugge Plus, stad Roeselare, circusatelier Woesh, T'Hope, ARhus, VOC Opstap, de Figuranten. Ontwerp, design en vormgeving: Fisheye              

De Spil wil cultuur tot in de achtertuin van mensen brengen, in parken, pleinen, weides, straten, markten tot op de zulle.  
Een cultuurcentrum op wieltjes is vandaag geen vanzelfsprekende verschijning in de Vlaamse Cultuursector, toch hopen we dat het dat ooit kan worden. Daarom delen we onze plannen, ons parcours, inclusief voorspoed en tegenwind.  
Een logboek met doelen, vragen, uitdagingen en dromen. Verwacht geen kant en klaar stappenplan maar een blauwdruk in volle ontwikkeling. 
 
Als cultuurcentrum brengen we meer dan 100 voorstellingen in huis, organiseren festivals in het stadscentrum en hebben een eigen participatieve kunstpraktijk in huis: de Tuin der Lusten

REMORC bestaat uit 3 modi: 
  
Remorc modus mobiele cultuurwerking   
Remorc modus participatief festival de Tuin der Lusten   
Remorc modus deelbare infrastructuur   
   

Remorc modus mobiele cultuurwerking   
  
Met een mobiel podium trekken we rond in de stad met buitenshuis voorstellingen: theater, muziek, dans, circus, vuurspektakel,... Op onregelmatige basis kan je ons vinden in parken, pleinen, wijken, tuinen, enz...Naast onze Schouwburg en onze kleinere zaal de Komedie wordt Rermorc onze nieuwe openluchtzaal met 101 programmamogelijkheden, en plein air. 

Remorc modus de Tuin der Lusten   
  
De Tuin der Lusten is de participatieve kunstpraktijk van de Spil en zet ieder jaar een 15-tal sociaal-artistieke trajecten op die samengebracht worden tot een feestelijk programma. De uitkomst als festival, stoet of openluchtgebeuren wordt ieder jaar bepaald aan de hand van open volksvergaderingen. Die vergaderingen bepalen het gebied, het concept, de timing, het programma, de inhoud, de catering, enz...De Tuin der Lusten zet het koetswerk en wagens in van REMORC op haar festival. Daarnaast maakt de Tuin der Lusten installaties, creaties, speeltuig, meubilair en decoratie die REMORC op haar beurt kan meenemen in de mobiele cultuurwerking. 

Remorc modus deelbare infrastructuur   
  
De mobiele infrastructuur kan een instrumentarium zijn voor tal van activiteiten, initiatieve, festivals, enz...mits de juiste spelregels (bv. toegankelijkheid, geen louter commercieel gebruik, vanuit sociaal/artistieke drijfsveer, enz...)  

De Blauwdruk 
 
In 2022 werd het onderzoektproject REMORC opgezet. Een jaar lang boog een team zich over de mobiele cultuurwerking en werden proefprojecten opgezet. Uit dit onderzoek kwam een bouwplan. Met dat bouwplan is multidisciplinair productiehuis Fisheye aan de slag gegaan. De eerste ontwerpvoorstellen zijn hieronder te vinden: 

“In ons eerste conceptvoorstel maken we een visuele connectie met duidelijke geometrische vormen om de identiteit en structurele opbouw te verbinden. De REMORC is een modulair systeem, deelbaar en eenvoudig op te stellen voor diverse voorstellingen, intern en extern. Voor de visuele communicatie gebruiken we 3 symbolen en kleuren om de conceptuele samenhang te versterken.”- Fisheye 

FAQ:  

Wat is het ultieme doel van je mobiele cultuurwerking?  
Culturele activiteiten en voorstellingen verspreiden, buurtgericht en buurtvriendelijk.  
Een programma op maat van het gebied met oog voor duurzaamheid, inclusie, diversiteit en toegankelijkheid. 

Is er voldoende budget voor een regelmatige werking?  
De portemonnee wordt samengesteld uit de middelen voor programmatie, publiekswerking, de participatieve kunstpraktijk. 

Hoe bereik je nieuw publiek, maar ook wie rekenen je bij dat publiek?  
Er is geen strikte handleiding. De locatie bepaald mee de programmatie, de inplanting, de inhoud, de omkadering, enz...Afhankelijk van de context kunnen ook stakeholders onder welzijn, onderwijs, cultuur, lokale economie/horeca,…betrokken worden. 

Werk je binnen een afgesproken context? 
Ja en nee. Afhankelijk van de modus waarin Remorc wordt uitgezet veranderen de spelregels. Zo zal de mobiele cultuurwerking andere spelregels hanteren dan bijvoorbeeld de participatieve kunstpraktijk. Voorbeeld: het programma van de Tuin der Lusten komt participatief tot stand. De mobiele cultuurwerking hoeft niet te ontstaan vanuit participatieve methodieken. Wel is het belangrijk dat Remorc haar eigenheid blijft uitstralen: betaalbaar, toegankelijk, inclusief, divers, duurzaam, enz... 

Ga je ook toeleiden naar het bredere aanbod van de Spil? 
Ja, maar dat is niet het doel van de mobiele cultuurwerking. 

Wat zijn de spelregels voor de mobiele cultuurwerking en voor de inzet van het instrumentarium ontwikkeld voor de mobiele cultuurwerking op andere activiteiten/evenementen? Bv inzet koetswerk, meubilair, omkadering, enz…  

  • De infrastructuur wordt niet verhuurd. De inzet ontstaat uit samenwerking. Remorc kan niet ingezet worden voor commerciële activiteiten maar vertrekt vanuit sociale en/of artistieke drijfveren. 
  • De activiteiten zijn toegankelijk (betaalbare prijzen en bij voorkeur gratis, heldere communicatie, bereikbare locaties, gratis koffie, water en thee…)  
  • We werken aan ecologisch verantwoorde activiteiten.  
  • Buurtvriendelijk: alert voor geluid/parkeeroverlast 
  • We ontwikkelen een divers programma op maat van de buurt: van toegankelijke familievoorstellingen tot avant-garde experimenten. 

Wie wil je bereiken? Mensen die niet aansluiten op het reguliere ‘in huis’ aanbod?  
Ja, door binnen te dringen in diverse habitatten bereiken we een publiek die de weg naar cultuur misschien nooit zou vinden. 

Hoe worden bepaalde wijken gekozen?  
Iedere tour heeft haar eigen redenen. Dat kan op basis van locatie (speelmogelijkheden, toegankelijkheid), demografische redenen (samenstelling van een wijk) of op een hardnekkige vraag van de bewoners zelf.  

Hoe zorg je voor verankering?  
REMORC is in volle ontwikkeling. Haar eigenheid zal organisch moeten groeien. De verankering zal komen uit regelmaat, terugkerende activiteiten en terugkerende locaties. We willen steevast betrouwbaar, betaalbaar, bevattelijk en bereikbaar zijn. 

   

met dank aan: