fotofever

Participatieve hoogtij


De Tuin der lusten is een uitlaatklep. De Tuin der Lusten is gemeenschapsvorming, empowerment, vechten tegen uitsluiting, drempels verlagen, bewoners doen participeren, over, met en door de kunsten. De stad Roeselare heeft een vruchtbare bodem voor. Cultureel en sociaal is er een uitgewerkt netwerk. Iedereen heeft zijn eigenwijze en eigen manier van werken, maar we zijn oprecht geïnteresseerd in elkaars koppige eigenheid.

In 2012 ontstond een sociaal-artistiek project uit de samenwerking van tal van sociale en artistieke spelers in Roeselare. Na 5 jaar ervaring wordt het projectdeel van de participatieve kunstpraktijk in cultuurcentrum de Spil. De participatieve praktijk draait rond het verbinden van mensen, rond de verdieping in het leven van mensen, rond de verbeelding van mensen en de vernieuwing van het denken van mensen. Daarmee kan het cultuurcentrum organisaties een verschil maken. De Tuin der Lusten komt tot stand door het samenbrengen van verschillende elementen, volksvergaderingen, de openheid als platform en artistieke artistieke met de stad.

Stem van het volk


De vorm van het festival en de weg verzonden toe wordt op besproken maandelijks georganiseerde volksvergaderingen. Iedereen is welkom op de volksvergadering: partners, hamburgers, artiesten, medewerkers, vrijwilligers, professionelen of liefhebbers.

De volksvergadering is een moment waarbij de volledige werking transparant is voor iedereen. Elk element kan op de agenda worden gebracht: festivalvoorzieningen (prijslijsten, toiletten, decoratie, meubilair, barbenodigdheden,…), thematiek, timing, draaiboek, ramingen, keuzes, sociale methodieken, enz… Iedere beslissing wordt gedragen door de achterban en de vertegenwoordigers op de volksvergadering maar is herroepbaar op de eerstvolgende volksvergadering. Sinds 2012 draait de Tuin der Lusten op deze democratische manier.

Sociaal-artistieke projecten


De elementen vormen de corebusiness van de Tuin der Lusten. Ieder element start vanuit een maatschappelijk vraagstuk. Ieder element is een sociaal- artistiek traject waarbij groepen met een sociaal buikgevoel een maakproces uitschrijven in samenwerking met een artistiek leider.

De energie van ieder element komt uit samenwerking met vrijwilligers, medewerkers, sociale organisaties, kunstenaars, of partners. Ieder element werkt een eigen onderdeel uit van het festival. Zo richten elementen zich op het artistiek programma, festivalvoorzieningen, decor, catering, enz…

Open platform


De Tuin der Lusten zet sociaal- artistieke elementen op, maar wil ook een platform bieden aan kunstenaars en sociale organisaties. De Tuin der Lusten stelt zijn programma open voor verenigingen, kunstenaars en liefhebbers, jong en oud, vrijwilliger en professioneel, autochtoon en allochtoon, middenklasse en kansengroepen, lokale verenigingen en individuen, iedereen is welkom zijn eigen vorm van creativiteit te beleven en te delen. Dat kan op door artistieke producten, catering, decor, rekwisieten, technische ondersteuning, festivalbouwer, damage control, advisering, enz…

Verander de habitat


De Tuin der Lusten creëert nieuwe belevingen in de stad Roeselare en wil dat samen met de bewoners doen. De Tuin der Lusten heeft haar bestaan te danken aan die bewoners, verenigingen, beleidsmakers, artiesten en liefhebbers die zich dagelijks inzetten om de maatschappij mooier te maken. Ze doen dat met een sociaal hart en veel artistieke goesting.

De Tuin der Lusten is De Spil, Stad Roeselare, T' Hope & Jakedoe, DRAAD-poppentheater, Onze Kinderen, De Figuranten, Patt Mayeu, Kringwinkel Midden West-Vlaanderen, Bolwerk + Zinderling + Productions en Zonen, Induce, Kunst Veredelt, Instituut voor Volkswarmte, Vorming Plus, De Tovertuin, STAP, Technisch Instituut Sint-Vincentius Torhout creatie&mode, ARhus, Busmins, OKAN Roeselare, inloophuis de Kom-AF, KrishnA, Julie Vercruysse (JOOLS), NEMO, DOE-KIT + Yves Obyn, Groep Intro, Les copains d'accords, Striptic, Den Engel, het Naaicafé, Los Amigos del Tigre de Sanchez, De Zeepbellen Compagnie, De Overburen, Circusatelier Woesh, AMA-werking Fedasil Poelkapelle, cie Lyapunov, vzw De Schaduw, Barlaban, Elim (Xenia), Oxfam- wereldwinkel Roeselare, Zazzu, Bugs in Mugs, de crew van de Volksvergadering.

Meer info: www.detuinderlusten.be