De Spil

Plusticket


Met het plusticket schenk je een kaartje voor een voorstelling aan een organisatie die zich inzet voor personen in kwetsbare situaties.

Niet iedereen heeft de nodige financiële ruimte voor een Spilbezoek. Voor sommige mensen is een theater- of concertbezoek niet haalbaar. Bovendien is de drempel om in een cultuurhuis binnen te stappen vaak groot. Wat niet betekent dat een avond in De Spil geen welkome verpozing kan zijn. Daarom werkt De Spil samen met sociale organisaties* die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties.

Voor € 8 koop je een plusticket, waarmee je een theater- of concertbezoek schenkt aan een lid van onder meer het Lokaal Opvanginitiatief, Bruggen Slaan RSL, Onze Kinderen, ’t Hope, de Nachtopvang, de Kom-af ...

Zo wil het plusticket drempels verlagen en van De Spil -als warm huis- een thuis maken voor iedereen.

_______________

Praktisch

Voeg bij je reservatie op onze website een plusticket toe aan je winkelmandje. De Spil bezorgt alle plustickets aan sociale organisaties voor een avondje uit in De Spil.

_______________

Waardevol

Een plusticket wordt dus door het Spilpubliek geschonken en betaald en De Spil legt het resterende bedrag bij. Het zijn dus ook letterlijk waardevolle kaartjes.

_______________

Wist je dat er tussen juni 2019 en maart 2022:

- voor € 4171 aan Plustickets zijn gekocht door ons publiek? Goed voor 595 tickets.
- er ondertussen hiervan 230 tickets zijn gebruikt. (omwille van de tijdelijke sluitingsperiode van De Spil - je weet wel 'corona' - waren er nog niet zoveel voorstellingen)

_______________

*Voor wie? De Spil werkt samen met sociale organisaties uit regio Roeselare die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. Deze organisatie kiest dan een voorstelling uit om met haar leden bij te wonen.

De sociale organisatie kan ervoor kiezen een voorstelling in groep bij te wonen of kan op persoonlijke vraag van gezinnen of personen ook plustickets aanvragen aan De Spil.

2 keer per seizoen kunnen personen verbonden aan een organisatie gebruik maken van de plustickets. We vragen organisaties dit naar eer en geweten te beheren.

Interesse als sociale organisatie? Vragen of je hiervoor in aanmerking komt? Stuur gerust een mail naar margriet.huyghe@despil.be.