De Spil
©Illias Teirlinck

BAS.

BOG.
5de + 6de leerjaar
di 16 apr 2024 13:40 - 14:40
di 16 apr 2024
13:40 - 14:40
  • di 16 apr 2024
    13:40 - 14:40
    5de + 6de leerjaar
    De Spil, Roeselare
    schouwburg

 Na de bejubelde en met een Zilveren Krekel bekroonde voorstelling ‘KID’ maakt het Nederlandse gezelschap BOG. in coproductie met hetpaleis uit Antwerpen een voorstelling voor iedereen die zich niet zomaar de les laat lezen.   
 Wat moet je weten om te leven? Alle hoofdsteden van de wereld. Alle onderdelen van een fiets. Alle betekenissen van het woord “niets” en hoe vleermuizen eigenlijk met elkaar communiceren. En bomen. En de wortel van 144. De slag bij Waterloo. De werking van het zwellichaam alsook de vervoeging van être et avoir en waarom je met twee woorden moet spreken. Waarom draait de aarde rond de zon en wie weet er hier waar de oorlog mee begon? Waarom? Warum! Wederom! Koppen dicht! En zeg mij na: Mit, nach, bei, seit, von, zu, aus!  
 In ‘BAS.’ buigt BOG. zich over de basis, de baslijn, de grondtoon van het leven.   
 Wat moet een mens weten om te kunnen leven? Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd en wat is kennis eigenlijk?   
Een talige, muzikale theatervoorstelling als een popconcert dat zaagt aan de stoelpoten van “dat wat je nou eenmaal hoort te weten”.  ‘BAS.’ daagt je uit om je eigen basiskennis in vraag te stellen en zelf na te denken over wat er nu eigenlijk echt belangrijk is.  

credits

Concept, tekst en spel: Judith de Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en Lisa Verbelen - Scenografie: Theun Mosk - Dramaturgie: Roos Euwe - Muziek: Lander & Adriaan  - Kostuums: Johanna Trudzinski - Productie en publiciteit: BOG. en hetpaleis  - met steun van: de taxsheltermaatregel van de Belgische Federale Overheid via Casa Kafka