De Spil

Residenties: De Spil als artistieke werkplek
Een zaadje geplant in De Spil

Ook achter de schermen ondersteunt De Spil (jonge) makers in hun creatieproces. We vinden het heel belangrijk om te investeren in de artistieke toekomst door artiesten de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Elk seizoen nodigt De Spil een aantal (jonge) artiesten uit om een bepaalde periode in ons huis te werken aan een voorstelling. Afhankelijk van de creatiefase groeien deze voorstellingen tijdens deze residenties uit van idee tot prille kiem, wordt  verder gerepeteerd of afgemonteerd tot een volwaardig eindproduct. Heel vaak worden deze voorstellingen opgenomen in onze programmatie.  

Seizoen 2023-2024: