De Spil

Bart Cafmeyer & Stefan Vancraeynest 
5 - 7 maart 2024


Naar aanleiding van het Guido Gezellejaar krijgt de voorstelling ‘Van Guido en Gezelle’ een opfrisbeurt in onze zalen. Rasverteller Bart Cafmeyer laat zich regisseren door dramaturg-regisseur Stefan Vancraeynest in een licht filosofische, schalkse monoloog. Tijdens de residentie wordt geschaafd en geüpdatet, worden teksten opnieuw ingeoefend en het stof van het decor geblazen.  

Op 27 november 1899 noteerde Caesar Gezelle de laatste woorden van zijn beroemde nonkel Guido. “Ik hoorde zo geerne de veugelkens schufelen.”   
Guido Gezelle: priester-dichter, taalwetenschapper, leraar en journalist. Nonkel van Stijn Streuvels ook. In Roeselare schreef hij ‘Dien Avond en die Rooze’ en de onorthodoxe dichtbundel ‘Vlaamsche dichtoefeningen’. Maar wist je ook dat hij onder de schuilnaam “Spoker” satires schreef? En dat hij 150.000 papierlingskes met woordverklaringen bijeen verzamelde?  

125 jaar na de laatste woorden gaat Bart Cafmeyer met Gezelle in dialoog. Letterlijk. Terwijl je de complexe man leert kennen, krijgt het monument een steeds menselijker gezicht.   
Een warme voorstelling die geschiedenis en literatuur op een schalkse manier weet te combineren.  


>> De voorstelling << speelt op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 maart 2024 in de Komedie.