reserveren


Via de pagina inschrijvingen kan je reserveren voor programma schooljaar 24/25 . (vanaf dinsdag 21 mei 2024)

 • De reservaties worden door ons in volgorde van ontvangst geregistreerd.
 • Het aantal beschikbare plaatsen is vaak beperkt. Bij de meeste voorstellingen worden om artistieke of pedagogische redenen publieksbeperkingen opgelegd door het gezelschap.

Heb je vragen, stuur gerust een mail naar sandra.decock@despil.be of bel naar 051/265 700.

opmerkingen:

 • Gelieve ons vooraf te verwittigen indien er rolstoelgebruikers aanwezig zullen zijn. Dan kunnen wij plaatsen voor hen voorzien. In de Komedie (kleine zaal) is het aantal rolstoelen beperkt tot 4.
 • Indien er ouders mee zijn die de kinderen hebben gebracht, kunnen wij NIET verzekeren dat ook zij de voorstelling kunnen bijwonen. Graag een seintje vooraf indien ouders wensen te blijven. Gelieve hen te wijzen op het feit dat ook zij zich moeten houden aan de regels en dat zij tijdens de voorstelling de zaal niet zomaar kunnen verlaten of te laat kunnen binnenkomen.

bevestiging


Nadat jouw inschrijving bij ons is geregistreerd, mailen wij een bevestiging van de reservatie. Dit betekent dat je DEFINITIEF bent ingeschreven. Controleer of je de bevestiging hebt ontvangen en of de datum, uur, prijs en aantal leerlingen correct zijn. Als je niet reageert binnen de tien dagen volgend op de datum van de bevestiging, veronderstellen wij dat de gegevens juist zijn.

LET OP! Je bent enkel ingeschreven voor voorstellingen die in de bevestigingsmail staan.  

aantal leerlingen


We begrijpen dat het exact aantal leerlingen bij het inschrijvingsmoment nog niet definitief gekend is, maar vragen het aantal bij benadering te vermelden. Mogen we vragen dat aantal zo dicht mogelijk bij de realistische situatie te houden? Op die manier wordt het aantal beschikbare plaatsen niet gehypothekeerd voor andere geïnteresseerden. In september ontvang je een formulier waarin de correcte gegevens kunnen aangevuld worden. Gelieve ons steeds wijzigingen in het aantal leerlingen door te geven. 

annuleren


Annulering door het gezelschap 
Bij annulering door het gezelschap uit overmacht (ziekte van de spelers, schade decor …) proberen we in overleg met het gezelschap en de ingeschreven scholen een nieuwe datum te vinden in hetzelfde schooljaar. Als dat niet lukt, proberen we een alternatief te voorzien. We kunnen echter niet garanderen dat we een alternatief kunnen aanbieden binnen hetzelfde schooljaar. 

Annulering door de scholen 
Aangezien wij contractueel gebonden zijn aan de voorstellingen en bijhorende kosten vragen wij met aandrang om annuleringen zoveel als mogelijk te vermijden. Indien een annulering gebeurt na de definitieve inschrijving in de loop van september, zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijvingsgeld te factureren. Indien een school minder dan 1 maand voor de voorstelling annuleert, zien we ons genoodzaakt het volledige bedrag te factureren. 

betaling


De toegangsprijs per leerling staat afzonderlijk vermeld bij elke voorstelling.

Er zijn aangepaste tarieven vanaf seizoen 2023/2024:

kleuter- en basisonderwijs:
basisprijs: 7 euro per leerling
reductieprijs: 6 euro per leerling: voor scholen uit Roeselare, scholen verbonden aan een Roeselaarse scholengroep en bijzonder onderwijs in het algemeen

secundair onderwijs:
basisprijs: 8,5 euro per leerling
reductieprijs: 7,5 euro per leerling: voor scholen uit Roeselare, scholen verbonden aan een Roeselaarse scholengroep en bijzonder onderwijs in het algemeen

Leerlingen met een vrijetijdspas* van Stad Roeselare hebben recht op het vrijetijdspastarief. 
kleuter- en basisonderwijs: 3,5 euro per leerling
secundair onderwijs: 4,25 euro per leerling

* Gelieve ons het aantal leerlingen met vrijetijdspas door te mailen. Op vraag moeten de vrijetijdspassen kunnen voorgelegd worden.

Het is niet nodig vooraf of de dag van de voorstelling te betalen. De betaling gebeurt, nadat je van ons een factuur ontvangen hebt. Het aantal aanwezige leerlingen wordt aangerekend met een maximum marge van 10 procent op het opgegeven aantal. Begeleidende leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij.  

Scholen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen, moeten voor hun ingeschreven leerlingen volledig betalen.

afspraken


voor de voorstelling

 • Veel gezelschappen stellen dat de deuren pas open mogen als alle scholen/klassen aanwezig zijn. Het is daarom noodzakelijk dat je een kwartier voor de voorstelling aanwezig bent om tijdig iedereen de jassen in de vestiaire te laten hangen en plaats te laten nemen in de zaal. 
 • Om het wachten rustig te laten verlopen, vragen wij je de leerlingen per klas of school in de centrale hal samen te houden. 
 • De leerlingen worden door iemand van De Spil begeleid naar de zaal, waar ze per klas of school plaatsnemen op plaatsen die door ons worden aangeduid. 
 • Bij het binnenkomen wordt het exact aantal aanwezige leerlingen genoteerd. Om dit alles vlot te laten verlopen, vragen wij de leerlingen te tellen vóór je De Spil binnenkomt. Nadien kan dit aantal niet meer gewijzigd worden. 

tijdens de voorstelling

 • Als de voorstelling in de Schouwburg (grote zaal) plaatsvindt, vragen we aan de leerkrachten verspreid te zitten onder de leerlingen, zodat zij kunnen zorgen voor een optimaal verloop van de voorstelling.
 • Als de voorstelling in de Komedie (kleine zaal) plaatsvindt, vragen wij aan de leerkrachten om aan de zijkanten te zitten om het zicht van de leerlingen niet te belemmeren. 
 • Tijdens de voorstelling wordt de zaal niet verlaten.   
 • Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand nog toegelaten in de zaal. 
 • Het is verboden snoep (kauwgom!) of drank in de zalen mee te nemen. 
 • Gsm’s moeten uitgezet worden. Fotograferen en filmen is niet toegelaten tijdens de voorstelling. Zo respecteren we de auteursrechten. Filmen en foto’s nemen kan enkel op voorwaarde dat er vooraf afspraken zijn gemaakt met het gezelschap. 

na de voorstelling

 • Gelieve na de voorstelling de leerlingen rustig hun jassen uit de vestiaire te laten nemen en eventueel te wachten tot de vorige groep de vestiaire heeft verlaten.  

lesmap


Het is belangrijk dat de leerlingen voorbereid naar een voorstelling komen kijken. Daarom bezorgen wij je zoveel mogelijk informatie vooraf. 

We mailen je ruim op tijd een lesmap opgemaakt door de gezelschappen. Daarin vind je uitgebreide informatie voor de leerkrachten, te gebruiken als voor- of nabespreking bij een voorstelling. 

Het lesmateriaal kan ook gedownload worden op www.despil.be bij de pagina van de voorstelling. 
Een aantal voorstellingen vraagt extra omkadering. Je kan daarvoor een beroep doen op onze theatersommelier of op de educatieve medewerkers van Kers op de taart. Meer informatie vind je bij de voorstellingen. 

gedragscodes


We willen iedereen zoveel mogelijk laten genieten van een voorstelling. Daarom herhalen we graag de belangrijkste richtlijnen om een voorstelling optimaal te laten verlopen. 

Er wordt met respect voor de acteurs/dansers en voor de andere bezoekers gekeken. Lachen mag! Antwoorden mag! Maar alleen als de voorstelling daarnaar vraagt.  

Het oplichten van gsmschermen of gefluister zijn storend voor iedereen.  
Wanneer de zaallichten doven, kan je je rustig voorbereiden op de start van de voorstelling. Roepen, klappen of fluiten is niet de ideale voorbereiding. Ook niet voor de acteurs/dansers.  

Na de voorstelling komen de spelers graag groeten. Uit respect en als blijk van waardering geven we applaus. Een voorstelling zonder applaus is heel sneu voor de spelers. 

Bekijk hier alvast een filmpje over de gedragscodes in het theater.

 

parkeren met de fiets / auto / bus

met de fiets
Er zijn fietsparkeerplaatsen aan de voorkant van De Spil.

met de auto
Er is een parking naast De Spil (deze van het vroegere zwembad). Die parking is gratis, maar is wel een blauwe zone* met parkeerschijf. Ook de parkeerplaatsen voor De Spil liggen in dezelfde blauwe zone.

*Blauwe zone: alle weekdagen van 9u tot 18u, behalve op zon- en wettelijke feestdagen / maximum 4 uren.

Aan de voorkant van De Spil, in de Hippoliet Spilleboutdreef, zijn een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor wie een minder mobiele parkeerkaart heeft.

De artiesten- en medewerkersparking is niet toegankelijk voor bezoekers aan schoolvoorstellingen.

met de bus
Aan het vroegere Spillebad, waar ook de lijnbus stopt, is er plaats om een bus te parkeren.


scholen op avond- en weekendvoorstellingen


Kom je graag met leerlingen naar een avond- of weekendvoorstelling in De Spil? Dat kan uiteraard. We moedigen in het bijzonder de leerlingen van de derde graad secundair aan om een voorstelling buiten de schooluren te bezoeken. Ook deze voorstellingen komt de theatersommelier graag inleiden in de klas. Als er lesmateriaal voorhanden is, vind je deze terug op de website bij de desbetreffende voorstelling. Je ontvangt ook vooraf een mail met de link naar deze lesmap.

Het volledige aanbod vind je hier op onze website. We helpen je graag bij het maken van jouw keuze. Stuur een mailtje naar margriet.huyghe@despil.be als je graag een introductie op een aantal voorstellingen wil in de klas. Onze programmatoren komen graag langs in de klas.

Groepen vanaf 15 personen genieten van het educatief tarief. Bekijk hier de lijst met prijzen per voorstelling. We vragen met aandrang dat de begeleidende leerkracht samen met de leerlingen plaatsneemt in de zaal. We voorzien graag een vrijkaart voor de leerkracht (1 vrijkaart per 15 leerlingen).

Deze prijzen gelden zowel voor het regulier onderwijs als voor het DKO.

Scholen die graag met grotere groepen inschrijven worden verspreid over de zaal. Bij bepaalde voorstellingen geldt een beperking wat het totale aantal leerlingen betreft.

Reserveren voor het avond- en weekendaanbod kan door te mailen naar margriet.huyghe@despil.be. Gereserveerde tickets moeten voor de voorstelling betaald worden via de factuur die je van ons ontvangt. Indien dit niet gebeurt, worden de tickets automatisch geannuleerd. Is er onverwacht toch nog een wijziging in de samenstelling van de klasgroep, dan gelden onze algemene regels in verband met annulatie. Deze en de algemene ticketinfo vind je hier.