De Spil
Koen Broos

Finally Lost / serie 7

Foto's van Koen Broos
Gratis expo van 11 oktober t.e.m. 17 november 2019


Wie is Koen Broos?
Koen Broos (1972) voelt zich als fotograaf nauw betrokken bij de podiumkunsten. Hij specialiseerde zich in portretten van schrijvers, acteurs en in scènefotografie. Dit seizoen is hij huisfotograaf van De Spil.

Meerdere dagen en avonden dwaalde Koen Broos doorheen alle hoeken en kanten van De Spil, nam in zich op wat zich voor en achter de coulissen afspeelde en focuste zich vooral op wat de bezoeker niet ziet, maar onbewust ervaart. De spiegeling van een spot op een metalen reling, de transparantie van een doek waar het zonlicht doorheen speelt, de schaduw van een danseres op het rode doek. Sfeervolle beelden die je laten dromen van wat achter die beelden schuilt.

Finally Lost / serie 7
In Ter Posterie toont hij zijn nieuwe reeks ‘finally lost / serie 7’, die verder bouwt op reeks 6, 5 en 4. Het werk gaat onvermijdelijk óók over Koen Broos zelf. Hij zoekt net als de kijker naar houvast, maar dwingt zich door middel van zijn camera, de dingen voor zijn lens niet als een ‘ware’ representatie van de werkelijkheid te accepteren maar altijd de achterkant te bekijken, door te vragen, niet los te laten, steeds de nuance te zoeken.

Het echte onderwerp is licht. Hoe donkerder de foto’s, hoe duidelijker dat wordt. De duisternis maant tot stilte, tot concentratie. Wat je nog kan ontwaren, is dat enkel bij de gratie van glans en reflectie veroorzaakt door een streling van het licht. Het licht, dat op haar beurt enkel kan schitteren door de aanwezigheid van banale dingen, die zelf een beetje van haar schoonheid en kracht mogen lenen. Een mystiek evenwicht waarvan Koen Broos de onontkoombare getuige is.

www.koenbroos.be