De Spil

Afgesloten wegens werken - Expo van Elias Cafmeyer
Tentoonstelling van 2 december 2020 t.e.m. 31 januari 2021.


Over de expo
De installaties van Elias Cafmeyer verbazen ons door de onmiddellijke associatie met de werkelijkheid. Hij leidt de kijker om de tuin en legt met een kwinkslag de werkelijke boodschap bloot. Zo roept zijn werk vragen op over mobiliteit en tot hoe ver de mens hierin kan gaan.

In Ter Posterie bouwt Elias Cafmeyer een stuk snelwegtunnel na, als vraagstelling naar wat met het autoverkeer in het centrum van steden. Daarnaast presenteert hij enkele tekeningen, sculpturen en maquettes.

Elias Cafmeyer
Elias (°1990, Roeselare) tekent plannen en bouwt maquettes, sculpturen en installaties.

Hij vertrekt meestal vanuit zijn vormelijke interesse in stedenbouw. Door het schrijnende of absurde van een publieke ruimte uit te vergroten, door bekende objecten uit hun context te halen, creëert hij een bepaalde vervreemding. Zijn werk is nooit functioneel maar zit in het schemergebied tussen kunst en realiteit. In het absurdisme zit een duidelijk Belgische tintje, wat zijn werk in verwantschap brengt met dat van Guillaume Bijl, René Magritte, Luc Deleu.

Zo installeerde hij in de tentoonstellingsruimte Extra City in Brussel een ondergrondse parkeergarage ‘Unipark’, op de derde verdieping, inclusief een echte auto. In een Antwerpse galerie bouwde hij een stuk viaduct en een metrostation.